Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği

Bakanlık Makamının 04.07.2013/14058 Sayılı Oluru

10 Nisan 2014

İlimiz, Bozcaada İlçesi, Bozcada Limanı Geliştirme Projesi’ne yönelik hazırlanan Bozcaada Balıkçı Barınağı İskele ve Rıhtım Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7.maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 04.07.2013 gün ve 14058 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır. Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 10.04.2014 tarihinden itibaren, 30 (otuz) gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasına asılmıştır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır