Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 8.20.1.6 maddesi değişikliği
11 Nisan 2018

       

                                                                                                       İLAN

                                                                                     ÇANAKKALE VALİLİĞİ
                                                                   ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ


Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin “8.20 Tarım Alanları” başlığı altında yer alan 8.20.1.6 maddesi değişikliği, “7.Genel Hükümler” başlığı altına 7.47 maddesi ilavesi, “8.Özel Hükümler”-“8.28.9 Sit Alanları” başlığı altında yer alan 8.28.9.5 maddesine yönelik  plan hükmü değişikliği, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca, Bakanlığımızca 02.04.2018 tarihinde onaylanmıştır.
Onaylı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hükümleri değişiklikleri ve ilavesi, 11.04.2018 tarihinden itibaren, 1 ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasına asılmıştır.


                                                                                          İLAN OLUNUR
 Plan Hükümleri
Plan Açıklama Raporu