Biga Doğalgaz İletim Dağıtım amaçlı İmar Planı
08 Eylül 2017

 

İLAN 

ÇANAKKALE VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

İlimiz, Biga İlçesi sınırları içerisinde kalan kısımda yapılması planlanan Doğal Gaz İletim/Dağıtım İstasyonuna (DSE Pig İstasyonu) ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi değerlendirilerek, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7(k) maddesi ve 2(ç) maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca re'sen onaylanmıştır.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 08.09.2017 tarihinden itibaren, 1 (bir) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasına asılmıştır.

 

 

İLAN OLUNUR

Plan Açıklama Raporu 5000

H18A07B

Plan Açıklama Paporu 1000

H18A07B4A

H18A07B4B