Çanakkale İli-Bozcaada İlçesi 2025 Yılı 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
10 Mayıs 2013
İLAN
 
ÇANAKKALE VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
“Çanakkale İli-Bozcaada İlçesi 2025 Yılı 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.maddesi uyarınca 25.03.2013 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır.
Onaylı Çanakkale İli-Bozcaada İlçesi 2025 Yılı 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 10.05.2013 tarihinden itibaren, 30 (otuz) gün süre ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılmıştır.
 
 
İLAN OLUNUR