Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Bolayır Köyü 924 nolu Parsele İlişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
01 Mart 2017

               Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Bolayır Köyü 924 nolu Parsele İlişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi Bakanlık Makamının 08.02.2017/1530 sayılı Olurları ile 644 sayılı KHK’nın Ek Madde-1/2 ve 13/A maddeleri uyarınca onaylandığı; Onaylı 38/2017 arşiv nolu, NİP-7990,2 ve UİP-7991,2 Plan İşlem Nolu Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Bolayır Köyü 924 nolu Parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlave planlarının 01.03.2017 tarihinde Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

İLAN OLUNUR