Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Kavakköy Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, 101 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları
04 Ağustos 2017

 ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde, Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Kavakköy Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, 101 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, Bakanlık Makamının 12.07.2017/8050 sayılı Olurları ile 644 sayılı KHK'nin 13/A ve Ek Madde-1/2 maddeleri uyarınca onaylanmıştır. İlgili planlar 28.07.2017 tarihinde Çanakkale Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

İLAN OLUNUR