ÇANAKKALE ili MERKEZ, ilcesinde
13 Mart 2018
ÇANAKKALE il MERKEZ, ilce Kocalar Köyü Mevkii mevkiinde Hüseyin Avni Akol tarafından yapılması planlanan 27991 Ruhsat Numaralı Sahada Kurşun Çinko Ocağı Kapasite Artışı, Bakır Ocağı, Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler ÇANAKKALE Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.