Çanakkale İli Temiz Hava Eylem Planı
25 Aralık 2017

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinin uygulamasına yönelik yayınlanan 2013/37 Sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi kapsamında Çanakkale ili Temiz Hava Eylem Planı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkanlığında Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çanakkale Meteoroloji Müdürlüğü, 18 Mart Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi, Çanakkale Belediye Başkanlığı, Çan Belediye Başkanlığı, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinden oluşan Komisyon tarafından  revize edilerek 02.11.2017 tarih ve 13 nolu İl Mahalli Çevre Kurulunda görüşülerek onaylanmıştır. Revize Çanakkale ili Temiz Hava Eylem Planı ektedir.


Dokümanlar