Çevre Düzeni Planı

Bakanlığımızca 05.06.2015 tarihinde onaylanan "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre Düzeni planı'nın 18.06.2015-20.07.2015 tarihleri arasında ilan ve askı işlemleri yapılmış olup, Bakanlığımızın 22.11.2015 tarih ve 18861 sayılı yazısı ile kesinleşmiştir.

Plan Hükümleri çin tıklayınız.

G18 no'lu pafta için tıklayınız.

G19 no'lu pafta için tıklayınız.

H19 no'lu pafta için tıklayınız.

H20 no'lu pafta için tıklayınız.

I18 no'lı pafta için tıklayınız.

I19 no'lu pafta için tıklayınız.

I20 no'lu pafta için tıklayınız.

I21 no'lu pafta için tıklayınız.

J17 no'lu pafta için tıklayınız.

J18 no'lu pafta için tıklayınız.

j19 no'lu pafta için tıklayınız.

J20 no'lu pafta için tıklayınız.

J21 no'lu pafta için tıklayınız.

Lejant için tıklayınız.