Ezine Organize Sanayi Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
09 Mart 2017

                                                                                           T.C.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ 

 

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

 

17.02.2017 tarihinde onaylanan Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Organize Sanayi Bölgesi) 09.03.2017 tarihinde Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasında 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ nin 33. Maddesi uyarınca 30 (otuz) gün süre ile Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ nce askıya çıkarılmıştır.

 

09.03.2017

 

I16_PLAN

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU