Gelibolu İlçesi, Ocaklı, Koruköy, Yeniköy Köy Meskun Alanları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişiklikleri
10 Nisan 2017

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Ocaklı, Koruköy, Yeniköy Köy Meskun Alanları sınırları içerisinde; 644 sayılı KHK’nın Ek- Madde 1/2 ve 13/ A Maddeleri uyarınca Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarih ve 3314 sayılı olurları ile onaylanan ve değişiklik yapılmayan kısımları kesinleşen; 58/2017 arşiv nolu UİP – 23153,1 plan işlem numaralı Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Ocaklı, Koruköy, Yeniköy Köy Meskun Alanları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişiklikleri ( 3 Pafta),  01.02.2017 tarihinde Çanakkale Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasında 10.04.2017 tarihinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

 

İLAN OLUNUR