Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği

, Güneyli Köyü ve Çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

06 Haziran 2018

Bakanlığımızca  (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü)  ihale yoluyla hazırlattırılan Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde kalan, Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Güneyli Köyü ve Çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (1/5000 Ölçekli KANİP (2 Pafta), 1/1000 Ölçekli KAUİP (8 Pafta) ve Plan Araştırma ve Açıklama Raporu); Bakanlık Makamının 22.05.2018/90684 sayılı Olurları ile 644 sayılı KHK'nın 13/A ve Ek Madde -1/2 maddeleri uyarınca onaylanmış olup;  onaylı 83/2018 arşiv nolu ve NİP-33018 ve UİP-33019 Plan İşlem Numaralı; 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı 06.06.2018 tarihinde Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

İLAN OLUNUR

1/5000 Ölçekli Plan İçin Tıklayınız.

1/1000 Ölçekli Plan İçin Tıklayınız.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır