İl Müdürümüz

            

 

         Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinden 1980 yılında Mimar olarak mezun olup,1980 yılında Çanakkale Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü'nde Mimar olarak göreve başlamıştır. 1990 yılında Yapım Şube Müdürü,1992 yılında İmar ve Afet İşleri Şube Müdürü olarak atanan M.Uğur YÜKSEL 1997 yılında Çanakkale Bayındırlık ve İskân İl Müdürü olarak atandı.


       2001 yılında Batman Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü görevine atanmış 2001-2010 tarihleri arasında Çanakkale Bayındırlık ve İskân Müdürü olarak görevini yürüterek, 2010 yılında Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevini atanmıştır. 2011  yılında Bakanlık Müşaviri görevine atanan M.Uğur YÜKSEL 28.07.2016 tarihinden itibaren Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevine vekâleten getirilmiştir.