İlimiz, Biga İlçesi, Kemerköyü sınırları içerisinde yapılması planlanan “Balıkçı Barınağı ve Kıyı Koruma Yapısı” Koruma Amaçlı İmar Planı
02 Mart 2018

                                                                                                                                           İLAN

                                                                                                                             ÇANAKKALE VALİLİĞİ

                                                                                                           ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

            İlimiz, Biga İlçesi, Kemerköyü sınırları ve I. Ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yapılması planlanan “Balıkçı Barınağı ve Kıyı Koruma Yapısı” Koruma Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.    

 

           Onaylı “Balıkçı Barınağı ve Kıyı Koruma Yapısı” Koruma Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı 02.03.2018 tarihinden itibaren, 1(bir) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasına asılmıştır.

 

                                                                                                                                          İLAN OLUNUR

Plan Açıklama Raporu 5000

H18A07D

Plan Açıklama Raporu 1000

H18A07D2A