Seddülbahir Köyü, Köyiçi Mevkii, 1-2 pafta, 178 parselde yapılması planlanan “Yeni Kılavuzluk İstasyonu Hizmet Binası” Plan Revizyonu
17 Mayıs 2018

                                                                         İLAN

 

                                                         ÇANAKKALE VALİLİĞİ

                                       ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

            İlimiz, Eceabat İlçesi, Seddülbahir Köyü, Köyiçi Mevkii, 1-2 pafta, 178 parselde yapılması planlanan “Liman” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde “Yeni Kılavuzluk İstasyonu Hizmet Binası” projesinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hazırlanan “Liman” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.    

 

           Onaylı “Liman” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 17.05.2018 tarihinden itibaren, 1(bir) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasına asılmıştır.

 

 

                                             İLAN OLUNUR

5000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu

1000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu