Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında duyuru
10 Mayıs 2017

 DUYURU

25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Tıbbi  Atıkların  Kontrolü  Yönetmeliği kapsamında   sağlık  kuruluşları (Muayenehaneler dahil)  ve  belediyelerce  hazırlanacak  atık  yönetim planlarının oluşturulmasına teknik destek sağlamak, gerekse de sağlık kuruluşları ve belediyelerce hazırlanacak atık yönetim planlarının standardizasyonunu sağlayarak Yönetmeliğin etkin bir şekilde uygulanmasını  temin  etmek  amacıyla  “Sağlık  Kuruluşu  Tıbbi Atık  Yönetim  Planı  Formatı”  ve   “  Belediye Tıbbi Atık Yönetim Planı Formatı” bakanlığımız tarafından hazırlanmıştır.
Söz konusu   tıbbi atık yönetim planı formatları Bakanlığımızın
http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=423 internet adresinde yayınlanmakta olup, bu  kapsamda, tıbbi atık yönetim planlarının  yönetmelikte belirtilen tarihe kadar hazırlanarak İl Müdürlüğümüze sunulması  gerekmektedir.