Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Doğalgaz İletim/Dağıtım Tesis Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları
04 Ağustos 2017

 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Doğalgaz İletim/Dağıtım Tesis Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Bakanlık Makamının 21.07.2017 tarih ve 8490 sayılı Olurları ile 644 sayılı KHK'nin 13/A maddesi ve Ek Madde 1-2 ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi uyarınca onaylanmıştır. İlgili planlar 03.08.2017 tarihinde Çanakkale Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

İLAN OLUNUR