Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Yapı Müteaahitlik İşlemleri

 

Geçiçi Müteahitlik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

1-Dilekçe
2-Nüfüs Cüzdan Fotokopisi
3-Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 Kod nolu hesaba 850 TL Dekontu.
4-Form 1
5-Güncel Tapu Kaydı
6-Geçici Müteahitlik Bİlgilendirme Formu

NOT:
1-Döner Sermaye Hesabına Yatırlacak ücret için Müdürlüğümüzden Provisyon alınması gerekmektedir.
 

Yapı Müteahitlerinin Sınıflandırılması İçin Gerekli Evraklar
1- Yönetmelik
2- Yönetmelik Ekleri
3- Dilekçe
4-Ticaret odası sicil kayıt sureti  aslı (Tasdikname Kabul Edilmez.)
5-Vergi levhası
6-Dekont (Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 kod nolu hesaba 2500 TL )
7-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
8- İmza Sirküsü
9- Müteahitlit Sınıflandırma Ücretleri
NOT:
1-Döner Sermaye Hesabına Yatırılacak Ücret İçin Müdürlüğümüzden Provizyon Alınması Gerekmektedir.

Müteahitlik Yetki belgesi hakkındaki sorularınız için 0286 217 11 97 Dahili 309-310 no'lu telefonlardan bilgi alabilirsiniz.