Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenmesi.
Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenmesi.
04 Mayıs 2018

Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi  (YERBİS)

 

İmar Planına Esas Yerbilimsel Etütlerine ait veri giriş ve iş süreçlerinin CBS tabanlı bir ortamda yürütülmesi ve verilerin ortak bir sistemde depolanması amacıyla hazırlanan “Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS)” in kullanımına yönelik olarak 04.05.2018 tarihinde, saat 14.00 da İlimiz serbest çalışan Jeoloji ve Jeofizik Mühendislerinin katılımıyla, İl Müdürümüz sayın Ömer BOLAT’ın başkanlığında, İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Yerbilimsel Etüt Bilgi Sisteminin sağladığı kazanımların neler olduğunu belirten açılış konuşması İl Müdürümüz sayın Ömer BOLAT tarafından yapılmış olup ardından sunumlara geçilmiştir.

Bu Proje Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüz ile Mekansal Planlama Genel Müdürlüğümüz arasında ortak bir projedir.

İlimiz bu proje kapsamında Eylül 2017 tarihinden itibaren Pilot il konumunda olup denemeler yapılmıştır. 12 Mart 2018 tarihi itibarıyla Tüm Raporlar hem kağıt ortamında hem de eş zamanlı olarak sistem üzerinden de yapılmaktadır. Karşılaşılan sorunlar ve görüşler Bakanlığımız Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne iletilmektedir. Söz konusu sistem test sürecini başarı ile bitirdiğinde yeni bir genelge ile uygulamaya alınacaktır. Diğer iller ise 1 Mayıs itibaren eş zamanlı uygulamaya geçmişlerdir.  

2011 ile 2018 yılları arasında Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve 81 İl Müdürlükleri tarafından 17.373 adet Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu onaylanmıştır. Bu raporlar hepsi kağıt ve Cd ortamında olup, arşivlenmesi gerektiğinde ve içerisindeki bilgiye ulaşma zorluklar yaşanmaktadır.

Sayısal dinamik bir arşivleme sistemi sağlayacaktır.

Yerbilimsel etüt sürecine ait tüm raporların hızlı bir şeklinde web ortamında tamamlanmasını, incelenmesi ve onaylanması sağlayacak, ayrıca kağıt ve kırtasiye israfını engelleyecektir.

Üretici ve kullanıcıların ortak bir dil kullanabilmesi için veri standartlarının tanımlanmasına yönelik çalışmalara katkı sağlayacaktır.

Raporlama aşamasında 81 ilde mühendislar arasında ortak bir dil kullanılmasını getirmektedir. Böylece farklı ilde farklı uygulamaları engelleyecektir.

İş takip süreci, rapor durumu sistem üzerinden online olarak takip edilebilme imkanı sunmakta.

Yerbis Neler Yapabiliryor:

-Online veri girişi

-Online olarak tüm jeofizik ve jeolojik nesne çizimleri

-Yerleşime Uygunluk, Eğim, Jeoloji harita çizimleri

-Online Başvuru, Arazi Çalışmaları, Büro Kontrolleri, Komisyon ve Onay

-Onaylanan çalışmaların otomatik olarak arşivlenmesi

-Kullanıcı Kuruluşlar ile paylaşım

Bu sistem ile Yerbilimsel etüt çalışmalarının web tabanlı bir sisteme aktarılarak, tüm verilerin ve oluşturulan haritaları sayısal ortamda CBS tabanlı bir sistemde toplayıp, istenilen sayısal veri, harita ya da rapora istenilen anda ulaşabilmesini sağlamak, sayısal veriler yardımı ile ülke çapında istenilen sorgulama/analizlerin yapabilmek, daha gerçekçi, güncel ve sağlıklı veriler sunularak ileri dönük afet tehlikelerine altılık oluşturulabilmesi mümkün olacaktır.

Yukarıda bahse konu başlıklar ışığında İmar ve Planlama Şube Müdürlüğünde Jeoloji Yüksek Mühendisi Melih DOĞRU tarafından sunum tamamlanmış olup, toplantı sonucunda tüm katılımcılar tarafından soru ve sorunlar tartışılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. İl Müdürümüz sayın Ömer BOLAT’ın tüm katılımcılara başarılar dilemesi ile toplantı sona ermiştir.

Sunum İçin Tıklayınız.