Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği

Çan İlçesi 18 Mart Çan Termik Santrali Kül Döküm Sahası İmar Planları

08 Ocak 2019

                                                                                                    İLAN

 

                                                                                   ÇANAKKALE VALİLİĞİ

                                                                   ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

İlimiz, Çan İlçesinde bulunan 18 Mart Çan Termik Santrali Kül Döküm Sahasına ilişkin olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan açıklama raporları, Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin  97. Maddesi ve 102 maddesi hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca 31.12.2018 tarihinde Bakanlığımızca re’sen onaylanmıştır.

Onaylı  1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile plan açıklama raporları, 08.01.2019 tarihinden itibaren, 1 ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasına asılmıştır.

 

 

                                                                                       İLAN OLUNUR

 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Plan açıklama raporları

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır