Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği

Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi, III. Derece Doğal Sit Alanında kalan, 718 Nolu parselin bir kısmında teknik altyapı alanına ilişkin Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Güneyli Köyü Kıyı Kesimi, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı NİP ve UİP İlave

13 Mart 2019

Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde ve III. Derece Doğal Sit Alanında kalan İlimiz, Gelibolu İlçesi Güneyli Köyü Kıyı Kesimi Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı İlavesi, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlavesi teklifleri, Bakanlık Makamının 18.02.2019 tarih ve 44941 sayılı Olurları ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca tadilen onaylanmış olup, onaylı 11/2019 arşiv nolu ve NİP-37048 ve UİP-37049 Plan İşlem Numaralı Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi, III. Derece Doğal Sit Alanında kalan, 718 Nolu parselin bir kısmında teknik altyapı alanına ilişkin Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Güneyli Köyü Kıyı Kesimi, 1/5000ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı İlavesi ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlavesi 13.03.2019 tarihinde Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

İLAN OLUNUR

 

 

İmar Planları

Plan Açıklama Raporu

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır