Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Başvuru Evrakları

 

1-Doğal Sit Alanı Tescil ve Değişiklik Teklifinde İstenen Evraklar için tıklayınız.

 2-İmar Planı Değişikliğinde İstenen Evraklar için tıklayınız.

 3-Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarını Belirleme için tıklayınız.

 4-Yol Açılması Talebi için tıklayınız.

 5-Alt Yapı Uygulamaları için istenen evraklar için tıklayınız.

 6-Yenilebilir Enerji Uygulamaları için istenen evraklar için tıklayınız.

 7-Madencilik Faaliyetleri için istenen evraklar için tıklayınız.

 8-İzinsiz Uygulamalar için istenen evraklar için tıklayınız.

 9-Anıt Ağaç Tescili ve Bakımı için istenen evraklar için tıklayınız.

 10-Satış, Kiralama, Tahsis, Kamulaştırma Talebi için istenen evraklar için tıklayınız.

 11-Enerji Nakil Hattı Talebi için istenen evraklar için tıklayınız.

 12-GSM Baz İstasyonları Talebi için istenen evraklar için tıklayınız.

 13-Peyzaj Proje ve Uygulamaları Talebi için istenen evraklar için tıklayınız.

 14-Mimari Proje ve Uygulamaları Talebi için istenen evraklar için tıklayınız.

 15-Tarımsal Faaliyet Talebi için istenen evraklar için tıklayınız.

 16-Yapı Onarım, Tadilat ve Yıkım Talebi için istenen evraklar için tıklayınız.

 17-Kazı-Sondaj Talebi için istenen evraklar için tıklayınız.

 18-Ormancılık Faaliyetleri ve Ağaçlandırma Talebi için istenen evraklar için tıklayınız.

 19-Ahşap İskele Talebi için istenen evraklar için tıklayınız.

 20-Kıyı Yapısı ve Kıyı Düzenlenmesi Talebi için istenen evraklar için tıklayınız.

 21-Cins Değişikliği Talebi için istenen evraklar için tıklayınız.

 22-İfraz ve Tevhit Talebi için istenen evraklar için tıklayınız.

 23-Parselasyon Planı Talebi için istenen evraklar için tıklayınız.

 24-Mesire Yerleri ve Günübirlik Alan Talebi için istenen evraklar için tıklayınız.