Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Mücavir Alan Teklifleri

 MÜCAVİR ALAN TEKLİFİNE İLİŞKİN HAZIRLANACAK DOSYADA BULUNMASI GEREKENLER

1-Belediye meclis kararı

2-Gerekçe raporu

3-EK-3 ve EK-4 mücavir alan değerlendirme tablolarının doldurulması,  Ek-3 ve Ek-4 tabloları için tıklayınız.

4-1/25000 ölçekli teklif paftası

Mücavir alan teklif dosyası  4 takım halinde hazırlanarak Müdürlüğümüze sunulacaktır.