Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Kiralama ve Kullanma İzni İçin İstenen Evraklar

1-Kullanma İzni İş Akış Şeması için tıklayınız.

2-Kiralama İş Akış Şeması için tıklayınız.

3-İmar Planı Gerektirmeyen Ahşap İskele (100 m² Geçmeyen) Kiralama İçin İl Müdürlüklerine Başvurularında İstenecek Belgeler için tıklayınız.

4-İmar Planı Gerektirmeyen Kıyı Alanları İle Karasal Alanların Ve Ünitelerin Kiralanmasında İl Müdürlüklerine Yapılacak Başvurularda İstenecek Bilgi Ve Belgeler için tıklayınız. 

5-Kullana İzni İçin İl Müdürlüklerine Yapılacak Başvurularda İstenilen Belgeler için tıklayınız.

 6-Örnek Vaziyet Planı Çalışması için tıklayınız.