Yapı Denetim İş ve İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


Kontör Yükleme İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

1-T.C. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26-Kurumsal Tahsilat (KUTA) hesabı- hesabının 1192 sıra nolu, 101 gelir nosuna yatırılmş Kontör Yükleme bedeline ait makbuzun aslı

YİBF Fesih İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

1-Noter Onaylı Fesihname (Dağıtım: Karşı taraf, İlgili İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verilecektir)

Denetçi İşe Başlama İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

1-Denetçi Taahhütnamesi
2-Denetçi Belgesi Fotokopisi
3-İmza Beyanı
4-T.C. Kimlik numarası
5-Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
6-Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

1-Kontrol Elemanı Taahhütnamesi
2-İmza Beyanı
3-T.C. Kimlik numarası
4-İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi *
5-Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
6-İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti
7-Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

Denetçi İstifa İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

1-Noterce düzenlenmiş istifaname (Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Kontrol Elemanı İstifa İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

1-Noterce düzenlenmiş istifaname (Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)


* Bu belgelerin son altı aya ait olması gerekmektedir.

 

YAPI DENETİM İZİN BELGESİ VİZE İŞLEMİ İÇİN;

1-Yapı Denetim İzin Belgesi (Aslı),
2-Ticaret Sicil Memurluğundan alınan son ortaklar listesi (Aslı),
3-Yapı Denetim İzin Belgesi belgelendirme ücret dekontu (Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 101 nolu ücret kodu),
4-Teminat Mektubu