Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Yapı Denetim İş ve İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


Kontör Yükleme İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

1-T.C. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26-Kurumsal Tahsilat (KUTA) hesabı- hesabının 1192 sıra nolu, 101 gelir nosuna yatırılmş Kontör Yükleme bedeline ait makbuzun aslı

YİBF Fesih İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

1-Noter Onaylı Fesihname (Dağıtım: Karşı taraf, İlgili İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verilecektir)

Denetçi İşe Başlama İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

1-Denetçi Taahhütnamesi
2-Denetçi Belgesi Fotokopisi
3-İmza Beyanı
4-T.C. Kimlik numarası
5-Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
6-Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

1-Kontrol Elemanı Taahhütnamesi
2-İmza Beyanı
3-T.C. Kimlik numarası
4-İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi *
5-Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
6-İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti
7-Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

Denetçi İstifa İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

1-Noterce düzenlenmiş istifaname (Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Kontrol Elemanı İstifa İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

1-Noterce düzenlenmiş istifaname (Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)


* Bu belgelerin son altı aya ait olması gerekmektedir.

 

YAPI DENETİM İZİN BELGESİ VİZE İŞLEMİ İÇİN;

1-Yapı Denetim İzin Belgesi (Aslı),
2-Ticaret Sicil Memurluğundan alınan son ortaklar listesi (Aslı),
3-Yapı Denetim İzin Belgesi belgelendirme ücret dekontu (Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 101 nolu ücret kodu),
4-Teminat Mektubu