Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği

 1-3194 Sayılı İmar Kanunu için tıklayınız.

2-Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği için tıklayınız.

3-Kıyı Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

4-2013/17 Sayılı Genelge İçin tıklayınız.

5-2013/22 Sayılı Mücavir Alanlara İlişkin Genelge için tıklayınız.

6-Kıyı Yapı ve Tesislerine İlişkin Tebliğ için tıklayınız. 

7-2011/1 Sayılı Ahşap İskele Yapımına İlişkin Genelge için tıklayınız.

8-Mücavir Alan Kılavuzu için tıklayınız.

 9-İmar Planına Esas Jeolojik Etüdlere İlişkin Genelge için tıklayınız