Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Şube İle İlgili Mevzuat

 1-3621 Sayılı Kıyı Kanunu için tıklayınız.

2-2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu için tıklayınız.

3-Tabiat Varlıkları Ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

4-2011/17 sayılı TVK Komisyon Çalışmaları Hakkında Genelge için tıklayınız.

5-2014/21 Sayılı Ecrimisil Hakkında Genelge için tıklayınız.