Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği

1- 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair kanun için tıklayınız.

2-Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik için tıklayınız.

3- Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

4- 2017 -03 Sayılı Hazır Beton Denetimi Hakkındaki Genelge için tıklayınız.

5- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu için tıklayınız.

6- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği için tıklayınız.

7- Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.