Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği

 1-4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair kanun için tıklayınız.

2-Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik için tıklayınız.

3- Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

4-2014/22 Sayılı PGD Faaliyetleri Kapsamında Hazır Beton Denetim Hakkındaki Genelge için tıklayınız.

5-5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu için tıklayınız.

6-
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği için tıklayınız.

 

7-Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.