Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği

 

1-2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu için tıklayınız.

2-383 Sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız.

3-İlke Kararları için tıklayınız.

4-Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kurulu Ve Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

5-Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik için tıklayınız.