Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
İstenilen Dilekçeler ve Evraklar

İstenilen Dilekçeler ve Evraklar:

 

1) All-Risk Sigortası Bildirimi Örnek Dilekçesi için lütfen tıklayınız.

2) İşyeri Teslimini Almanın Örnek Dilekçesi için lütfen tıklayınız.

3) İş Programını Sunmanın Örnek Dilekçesi için lütfen tıklayınız.

4) Teknik Personel Bildiriminin Örnek Dilekçesi için lütfen tıklayınız.

5) Hakediş Talebinin Örnek Dilekçesi için lütfen tıklayınız.

6) Geçici Kabul Talebinin Örnek Dilekçesi için lütfen tıklayınız.

7) Kesin Kabul Talebinin Örnek Dilekçesi için lütfen tıklayınız. 

8) Şantiye İlanı Tutanağının Örnek Dilekçesi için lütfen tıklayınız.

9) Şantiye İlanı Kaldırma Tutanağının Örnek Dilekçesi için lütfen tıklayınız.

10) Kalıp Teslim Tutanağının Örnek Dilekçesi için lütfen tıklayınız.

11) Demir Teslim Tutanağının Örnek Dilekçesi için lütfen tıklayınız.