Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Yapı Müteaahitlik İşlemleri

Geçiçi Müteahitlik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

1-Dilekçe
2-Nüfüs Cüzdan Fotokopisi
3-Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 Kod nolu hesaba 750 TL Dekontu.
4-Form 1
5-Taahütname
6-Tapu fotokopisi 

NOT:
1-Döner Sermaye Hesabına Yatırlacak ücret için Müdürlüğümüzden Provisyon alınması gerekmektedir.
2-İKAMETİ İL DİŞİ OLANLAR İÇİN İKİNCİ ADRESİNİ GÖSTERİR NÜFUSTAN ALINMIŞ BELGE

Gerçek Kişi Müteahitlik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

1-Dilekçe
2-Form-1
3-Ticaret odası sicil kayıt sureti  aslı (Tasdikname Kabul Edilmez.)
4-Vergi levhası
5-Dekont (Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 kod nolu hesaba 2000 TL )
6-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
NOT:
1-Döner Sermaye Hesabına Yatırılacak Ücret İçin Müdürlüğümüzden Provizyon Alınması Gerekmektedir.
2-Ticaret odası faaliyet konusunda ikamet amaçlı binaların yapımı inşaat taahhüt işleri  ibaresi aranır.

Tüzel Kişi Müteahitlik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

1-Dilekçe
2-Form-1
3-Ticaret odası sicil kayıt belgesi aslı (Tasdikname Kabul Edilmez.)
4-Vergi levhası
5-Dekont (Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 kod nolu hesaba 2000 TL )
6-Şirket müdürü ve ortakların nüfus cüzdan fotokopileri
7-Ticaret Sicil Gazetesi Aslı yada Ticaret Odası Onaylı Ana Sözleşmesinin olduğu Gazete
8-Anonim şirketler için ortaklık paylarını gösterir cetveli
NOT: Döner Sermaye Hesabına Yatırılacak İcret İçin Müdürlüğümüzden Provizyon Alınması Gerekmektedir.

    Logoya tıklayarak YAMBİS sistemini kullanarak Müteahhitlik sorgulaması yapabilirsiniz.

Yapı Müteahhitlik Numarası ile İlgili Tüm sorular için 0 286 217 1197  Dahili 207' yi arayınız.