Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Yapı Müteaahitlik İşlemleri

                   

YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE NUMARASI KOŞULLARI DEĞİŞTİ.

02.03.2019 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlan “YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” hükümleri 02.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Uygulanacak Yönetmelik hükümlerine göre;

Geçici Müteahhitlik sınıfı dışında kalan Yapı Müteahhitleri 8 sınıfa ayrılacaktır.

 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI:

Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel malikine Geçici Yapı Müteahhitliği verilebilecektir.

2 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapı müteahhidi müracaatlarında ve  yapı müteahhitliği sınıfını yükseltmek isteyen geçek ve tüzel kişilerden kuruluşa ait belgelerle birlikte;

  • Banka referans mektubu,
  • İş Hacmini (ciro) gösteren belgeler,
  • İş Deneyimini gösteren belgeler,
  • Bilanço bilgileri,
  • Teknik personel ve usta iş gücünü gösteren belgeler, istenecektir.

Müteahhitlik sınıflarından en düşük sınıf “H” sınıfı olacak, 2 Aralık 2019 tarihinden itibaren yapı ruhsatlarının düzenlenmesinde Belediyeler ve İlgili idarelerce müteahhitlik sınıflaması dikkate alınacaktır. Yapı müteahhitleri tek ruhsata bağlı işlerde sınıfının limiti dahilinde işler için yapı ruhsatı alabilecekler.

İlk defa yapı müteahhitliği başvurusunda bulunanlardan Ekonomik ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerini sunmayanların yapı müteahhitliği sınıfı “H” olarak tespit edilecektir. Ayrıca daha önce yapı müteahhitliği yetki belge numarasını almış olanların Müdürlüğümüze başvurarak grup tayinlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’in 14. Maddesi gereğince H sınıfı yapı müteahhitliği belgesi ile ruhsata bağlanabilecek yapının maliyeti eşik değerin yüzde 4,2’si  (2019 yılı için 2.551.187-TL’yi) geçemeyecektir. A sınıfı yapı müteahhitliğinin sınırlaması bulunmamaktadır.

            Daha önce yapı müteahhitliği yetki belge numarası almış olan gerçek ve tüzel kişiler iş deneyimi, iş gücü ve ekonomik durumlarını gösteren belgelerle birlikte Müdürlüğümüze başvurdukları taktirde İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonu kararıyla yeterliliklerini sağladıkları müteahhitlik sınıfına yükseltilecektir. Müteahhitlik sınıflarının geçerlilik süresi 5 yıl olacak ve bu süre sonunda belge sınıfının yenilenmesi için müracaat etmeyenlerin belgeleri H sınıfına düşürülecektir.

Geçiçi Müteahitlik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

1-Dilekçe
2-Nüfüs Cüzdan Fotokopisi
3-Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 Kod nolu hesaba 850 TL Dekontu.
4-Form 1
5-Güncel Tapu Kaydı
6-Geçici Müteahitlik Bİlgilendirme Formu

NOT:
1-Döner Sermaye Hesabına Yatırlacak ücret için Müdürlüğümüzden Provisyon alınması gerekmektedir.
 

Yapı Müteahitlerinin Sınıflandırılması İçin Gerekli Evraklar
1- Yönetmelik
2- Yönetmelik Ekleri
3- Dilekçe
4-Ticaret odası sicil kayıt sureti  aslı (Tasdikname Kabul Edilmez.)
5-Vergi levhası
6-Dekont (Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 kod nolu hesaba 2500 TL )
7-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
8- İmza Sirküsü
9- Müteahitlit Sınıflandırma Ücretleri

Yıkım Müteahitliği Başvuru Dilekçe Örneği

Yıkım Müteahitliği Sınıflandırma Başvuru Ekleri

NOT:
1-Döner Sermaye Hesabına Yatırılacak Ücret İçin Müdürlüğümüzden Provizyon Alınması Gerekmektedir.

Müteahitlik Yetki belgesi hakkındaki sorularınız için 0286 217 11 97 Dahili 309-310 no'lu telefonlardan bilgi alabilirsiniz.