Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği

1-Çanakkale ili sit alanları ile ilgili hazırlanan slayt için tıklayınız.

2-Özel Çevre Koruma Bölgeleri hakkında hazırlanan slayt için tıklayınız.

3-Koruma Amaçlı İmar Planlarını Hazırlanması ve Onaylanması ile ilgili hazırlanan slayt için tıklayınız.

4-İmar Uygulamaları ile ilgili hazırlanan slayt için tıklayınız.

5- Kiralama-İrtifak Hakkı ve Kullanım izni hakkında hazırlanan slayt için tıklayınız.

6- Sit alanlarında Mimari uygulamalar ve iskan izinleri hakkında hazırlanan slayt için tıklayınız.