ÇANAKKALE ÇED Gerekli Değildir Kararı
12 Mart 2019
ÇANAKKALE ili AYVACIK, ilcesi TAMIŞ KÖYÜ; 209 ADA, 4 PARSEL mevkiindeki ENTHER ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından yapılması planlanan AR 17/208 RUHSAT NUMARALI ALANDA SONDAJ İLE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan dosyayı PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince AR 17/208 RUHSAT NUMARALI ALANDA SONDAJ İLE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA projesi'ne Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.