ÇANAKKALE ili MERKEZ, ilcesinde
28 Aralık 2018
ÇANAKKALE ili MERKEZ, ilçesi Bodurlar Köyü ile Kocalar Köyü mevkiindeki Boylam Enerji Yatırım ve Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan 154 kV Saros RES Tali Trafo Merkezi (TM)-Saros RES Trafo Merkezi (TM) Elektrik Enerjisi İletim Hattı (EEİH) projesi ile ilgili olarak ÇANAKKALE Valiliğimize sunulan dosyayı P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.