Eceabat İlçesi Kilitbahir Mevkiinde hazırlanan
06 Aralık 2018

                                                                                                            İLAN

 

                                                                                            ÇANAKKALE VALİLİĞİ

                                                                             ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İlimiz, Eceabat İlçesi, Kilitbahir Mevkiinde hazırlanan “Balıkçı Barınağı ve Feribot İskelesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7.maddesi uyarınca 29.11.2018  tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır.

Onaylı  1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile plan açıklama raporları, 06.12.2018 tarihinden itibaren, 1 ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasına asılmıştır.

 

                                                                                                İLAN OLUNUR

 

İmar planları

Plan açıklama raporları