Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği

Ezine İlçesi, Geyikli Dalyan Köyü Balıkçı Barınağı Koruma amaçlı imar planı ilanı

06 Aralık 2018

                                                                                                               İLAN

 

                                                                                               ÇANAKKALE VALİLİĞİ

                                                                               ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

İlimiz, Ezine İlçesi, Geyikli Beldesi, Dalyan Köyü sınırları ve I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisindeki balıkçı barınağına yönelik olarak hazırlanan “Balıkçı Barınağı” Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7.maddesi uyarınca 27.11.2018  tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır.

Onaylı  1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile plan açıklama raporları, 06.12.2018 tarihinden itibaren, 1 ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasına asılmıştır.

 

 

                                                                                                   İLAN OLUNUR

 

İmar planları

Plan açıklama raporları

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır