“2019 YILI YAPI DENETİMİ KOORDİNASYONU TOPLANTISI" YAPILDI
Belediyeler ile “2019 yılı Yapı Denetimi Koordinasyon Toplantısı”  yapıldı
11 Mart 2019

İlimiz Merkez ve İlçe Belediyeler ve İl Özel İdaresi İmar ve Şehircilik Müdürlükleri yetkililerinin katılımı ile 08.03.2019 tarihinde “2019 yılı Yapı Denetimi Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. İl Müdürümüz Sayın Ömer BOLAT’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıya, Yapı Denetimi Şube Müdürümüz Ekber DÜZCİ’nin yapmış olduğu sunum ile devam edilmiştir.

Ulusal Yapı Denetim Sisteminde, Müteahhitlik ve Şantiye şefliklerinde, 2019 Deprem Yönetmeliğinde ve diğer mevzuatlarda yapılan son düzenlemelerin konu edildiği koordinasyon toplantısında, denetim sürecinde Belediyelerin ve İl Müdürlüğümüz Yapı Denetim Çalışma Biriminin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları görüşülmüştür. Karşılıklı soru cevap şeklinde tamamlanan toplantı oldukça verimli geçmiş, Belediyeler ile yılda en az iki defa olmak üzere İl Müdürlüğümüz bünyesinde bu şekilde değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.