Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği

GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

11 Mart 2019
GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

       Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırları içinde yapılacak her türlü iş ve işlemin (kiralama, ecrimisil, işletme hakkı vb.) uygulanabilmesi amacıyla ortak çalışma takvimi kapsamında 7 Mart 2019 Perşembe günü saat 14:00’da Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı personellerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 

     Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün yayımladığı 2018/03 sayılı Ecrimisil İşlemlerinin Uygulanmasına Hakkındaki Genelge ile ilgili sunum yapılmıştır. Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ise Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 336 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ecrimisil Tespit, Takdir ve Tahsil İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında) hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır